top of page

Hoe ziet een lesdag eruit?

08u45 - 09u35

09u35 - 10u25

15 minuten pauze

10u40 - 11u30

11u30 - 12u20

50 minuten middagpauze

13u10 - 14u00

14u00 - 14u50

einde van de lesdag

Hoe ziet een week eruit?

1 week bestaat uit 28 lesuren. Je krijgt op OKAN De Taalboom onder andere: Taal, Coaching, (talige) Wiskunde, ICT & Media, Module, L.O. (sport), een Levensbeschouwelijk vak en Actualiteit.

taal nederlands.png
kring.png
rekenen.png
computerklas 2.png
beeldende vorming.png
sport.png
krantengroepje.png

In welke klas zit ik?

Op onze school zijn er 5 klassen: ALFA, NOORD, OOST, WEST en ZUID. In klas ALFA starten de leerlingen met Nederlands begrijpen en spreken, daarna oefenen we op leren lezen en schrijven. De leerlingen in de andere klassen kunnen reeds lezen en schrijven in ons alfabet en oefenen dagelijks het Nederlands. We bieden in alle klassen een aangepast traject. Hierbij houden we rekening met het leertempo en de voorkennis Nederlands van de leerling. 

ALFA

Ontwerp zonder titel (1).png

De leerlingen starten met Nederlands begrijpen en spreken, daarna oefenen we op leren lezen en schrijven.

NOORD

De leerlingen kunnen al lezen en schrijven in ons alfabet, maar oefenen hier nog extra op. Tegelijkertijd starten ze ook met de basis van het Nederlands.

Ontwerp zonder titel (2).png

ZUID

De leerlingen kunnen vlot lezen en schrijven in ons alfabet. Ze starten met de basis van het Nederlands. Het lestempo ligt hoger dan in NOORD.

Z (2).png

OOST

De leerlingen kunnen vlot lezen en schrijven in ons alfabet. De basis van het Nederlands wordt kort herhaald/aangeboden. Daarna komen uitdagendere taaltaken aan bod. Het lestempo ligt hoger dan in de andere klassen.

Z (4).png

WEST

De leerlingen kunnen vlot lezen en schrijven in ons alfabet. Ze starten met de basis van het Nederlands. Het lestempo en de moeilijkheidsgraad zijn hoger dan in ZUID.

Z (7).png

Hoe ziet een traject in OKAN eruit?

PERIODE 1:

Nederlands leren: Focus op persoonlijke context en educatieve context (Wie ben ik? - De familie – De klas – De school - …)

PERIODE 2:

Nederlands leren: Focus op educatieve en maatschappelijke context (het verkeer – het lichaam – de winkel - …)

Studiekeuzetraject: Interesses en talenten ontdekken

PERIODE 3:

Nederlands leren: Focus op educatieve en maatschappelijke context (de politiek – de economie – de Belgische cultuur - …)

Studiekeuzetraject: Stages

Ons schoolreglement

bottom of page