top of page

Wanneer word je tot het onthaaljaar toegelaten?

Inschrijven              is mogelijk na afspraak.

Een afspraak maken kan telefonisch            

of via het contactformulier               op onze website.

Zorg dat je steeds een geldig identiteitsbewijs            en een bewijs van aankomst/registratie in België meebrengt.

Tijdens het schooljaar

op maandag, dinsdag en donderdag van 08u00 tot 16u30

 op woensdag van 08u00 tot 12u35 

op vrijdag van 08u00 tot 15u05

Tijdens de zomervakantie

tot en met 5 juli tussen 09u00 en 12u00 

vanaf 16 augustus tussen 09u00 en 12u00

Contact

OKAN De Taalboom

Veenbeslaan 51

3900 Pelt

tel. 011 64 26 11

okan@voxpelt.be

Wanneer word je tot het onthaaljaar toegelaten?

Een leerling wordt beschouwd als anderstalige nieuwkomer en kan als regelmatige leerling tot het onthaaljaar toegelaten worden wanneer hij voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar enerzijds minstens twaalf jaar en anderzijds geen achttien jaar geworden zijn;

  • een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven;

  • niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben;

  • onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen;

  • maximaal negen maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in een school met het Nederlands als onderwijstaal.

 

Een anderstalige nieuwkomer die officieel verblijft in een open asielcentrum en die op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar minstens twaalf jaar en geen achttien jaar geworden is, kan ook als regelmatige leerling tot het onthaaljaar worden toegelaten.

bottom of page